News

Time table Annual Examination


3/12/2018 - അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ്- കുറ്റിപ്പുറം സബ് ജില്ല അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ 8 B യിൽ പഠിക്കുന്ന സ്വാതി. ടി . രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ

06/08/2018 - SRG Meeting- Time - 1.20 pm Venue - Staff room Monday

31/07/2018 - Class PTA- Time 2.30 PM

10/05/2018 - Higher Secondary Result 2018- Higher Secondary Results - science 96.61% ,commerce 98.33%, Humanities 100% . Science Full A+ 13, Humanities 1 full A+. Congratulations to the winners. Over all - 98.32%

03/05/2018 - SSLC RESULT REPORT
-